Entingen en gedrag

 • Uw hond dient zijn jaarlijkse (Cocktail, Weil, Parvo) entingen te hebben gehad.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen, teken, vlooien en wormen.
 • Honden met een besmettelijke ziekte kunnen helaas niet mee, u dient besmetting z.s.m. te melden.
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar mensen toe.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
 • U wordt geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. aan te geven tijdens het intake gesprek.

Schade/ aansprakelijkheid

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
 • U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door uw hond aan derden.
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.
 • Hondenuitlaatservice Tails & Trails zal uw hond zo droog en schoon mogelijk afleveren.
 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is Hondenuitlaatservice Tails & Trails niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken, diefstal of dood gaan van uw hond.

Rechten en plichten van Hondenuitlaatservice Tails & Trails

 • Hondenuitlaatservice Tails & Trails gaat op verantwoorde wijze met uw hond om en zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • Hondenuitlaatservice Tails & Trails dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
 • Hondenuitlaatservice Tails & Trails is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico, hulppersonen in te schakelen.

Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met uw hond op afgesproken tijden.
 • De uitlaatservice loopt minimaal 45 minuten met uw hond (mits niet anders overeengekomen).
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

Afzeggen en opzeggen

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Afmeldingen na deze tijd worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.
 • De uitlaatservice heeft ten allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte
  • Autopech
  • Prive/ familie omstandigheden
  • Weeralarm of extreme gladheid

De wandeling word niet in rekening gebracht.

 • Hondenuitlaatservice Tails & Trails behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties zullen minimaal 4 weken van tevoren medegedeeld worden.